Valikko Sulje

Tietosuojaseloste

Haarautuva Polku Oy

Tietosuojaseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
Haarautuva Polku Oy
Y-tunnus 2772887-8
Vehniäntie 504
41210 JOKIHAARA
Puh. 045 219 6543
Sähköposti: taru.hautanen(at)haarautuvapolku.fi

Taru Hautanen
Vehniäntie 504
41210 JOKIHAARA
Puh. 045 219 6543
Sähköposti: taru.hautanen(at)haarautuvapolku.fi

Henkilörekisterin nimi
Haarautuva Polku Oy:n henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kerätä Haarautuva Polku Oy:n asiakkaiden yhteystietoja vain yrityksen omaan käyttöön. Tietoja käytetään markkinointitarkoitukseen sekä laskutusta varten.

Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin: asiakkaan ilmoittaessa omat yhteystiedot puhelimitse, sähköpostilla tai sosiaalisen median kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen
Haarautuva Polku Oy ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille missään muissa olosuhteissa, kuin laskutusta vaativassa tapauksessa. Tällainen voi olla esimerkiksi yhdessä toisen yrityksen kanssa järjestettävä tapahtuma.

Henkilötietojen käsittely
Palvelujen sujuvan tuottamisen ja ylläpitämisen vuoksi henkilötietoja käsittelevät seuraavat tahot:
– Microsoft
– Google
– Noisy Stream Oy (verkkosivustopalvelin)
– Jotus Oy (IT-palvelut)

Rekisterin suojaus
A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Haarautuva Polku Oy ei säilytä asiakastietoja fyysisessä muodossa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Haarautuva Polku Oy:n käytössä olevassa sähköisessä kirjanpito- ja laskutusohjelmassa sekä sähköisessä asiakasrekisterissä.

TIETOSUOJASELOSTE

Haarautuva Polku Oy

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.